แหล่งหินตัด หัตถกรรมพื้นบ้าน

แหล่งหินตัด ตั้งอยู่ในวัดป่าธรรมศิลาราม และบริเวณหมู่บ้านสายตรี 3 และสายตรี 4 ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวด 7 กิโลเมตร บนเส้นทางบ้านกรวด-ตาพระยา (ทางหลวงหมายเลข 224 กิโลเมตรที่ 146) และแยกจากถนนใหญ่ไปอีก 3 กิโลเมตร ทางคอนกรีตตลอดสาย แหล่งหินตัด เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม ตัดหินเอาไปสร้างปราสาทต่าง ๆ ในเขตอีสานใต้ อยู่บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว มีเนื้อที่กว่า 4,600 ไร่ ที่น่าสนใจคือ หินบางก้อนปรากฏรอยตอกเนื้อหินให้เป็นรูเรียงกันเป็นแนวยาว หินบางก้อนถูกเซาะสกัดเป็นร่องขาดจากกัน และยังมีหินที่ถูกตัดและงัดขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอยู่ทั่วไป
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากฝีมือของชาวลาวครั่งที่อพยพจากเวียงจันทน์มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพวกเขาได้นำฝีไม้ลายมือในการทอผ้าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 200 ปีมาด้วย โดยผู้หญิงในหมู่บ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันทอผ้าที่ส่วนใหญ่เป็นผ้ามัดหมี่ต่อตีนจก ผ้ายกดอกลายเชิงแบบเก่า ซึ่งยังคงยึดการสร้างสรรค์ลวดลายตามขนบโบราณ เช่น ลายด่านเมืองลาว ลายนาค ลายด่านใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันศูนย์ทอผ้ามี 2 กลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ ศูนย์ทอผ้าบ้านโคกหม้อ อยู่ข้างวัดโคกหม้อ เป็นกลุ่มทอผ้าไหม และศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านโคกหม้อ หมู่ 2 หลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ที่เป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ที่ตั้ง : บ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี การเดินทาง : จากอำเภอทัพทัน ไปตามทางหลวงหมายเลข 3013 ทางไปสว่างอารมณ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3456 ตรงไปจะพบป้ายบอกให้แยกซ้าย ไปบ้านโคกหม้อ เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงวัดโคกหม้อ